Århus Flugtskytte-klub er en skytteklub, belliggende et lille stykke udenfor Aarhus. Vi har flere forskellige baner på skydeanlægget, hvor vi tilbyder skeetskydning, nordisk trap, trap1 og bagduer. Vi har to skeetbaner, samt to trapbaner, hvorfor vi afholder flere forskellige konkurrenceskydninger i netop disse discipliner.

Vi er en skytteforening og er dermed drevet af frivillige hænder. Vi har en bestyrelse der består af en formand, næstformand, kasserer og derudover har vi 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen står for driften af skydebanerne og at anlægget er klar til brug hver uge.

Vi er belliggende et lille stykke udenfor Aarhus, nærmere Elev og da vi ligger tæt på beboelse har vi ikke tilladelse til at skyde mere end nogle timer om ugen. Vi skyder om lørdagen fra januar til april, samt september og så skyder vi om onsdagen i sommerperioden, fra maj til august. Vi afholder desuden flere konkurrenceskydninger, hvorfor banen også vil være åben nogle andre dage end de planlagte. Du kan se banens kalender i fanen aktiviteter.

For at få lov til at bære våben er det i følge dansk lov et krav at man har jagttegn eller en våbentilladelse. Jagttegn har vi ikke noget at gøre med på banen, men hvis du ønsker at skyde lerduer og selv erhverve dig en haglbøsse kan vi i klubben udstede en såkaldt SKV, som er en våbentilladelse. For at vi kan udstede en sådan, er det et krav, at du er medlem af klubben og bruger vores faciliteter aktivt. Hvis du vil hører mere om dette, kan du kontakte os i kontaktformularen under information.

Som medlem af klubben betaler man et årligt kontingent på 600 kr. Hvis man er pensionist eller juniorer vil en årlige kontingent blive halveret. I skydeverden er man juniorer til det år man fylder 21 år.