Generalforsamling 2019

Hermed formandens beretning for året 2019 samt generalforsamlingsreferat. Bestyrelsens beretning – Formandens del + Velkomst – 2019 Generalforsamlingsreferat...

Konstituering af bestyrelse

I følge klubbens vedtægter skal bestyrelsen konstitueres senest 2 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen havde møde mandag d. 19/11, hvor denne blev konstitueret efter vedtægterne. Konstitueringen kan ses i dokumentet herunder:...