Aktiviteterne under Århus Flugtskytte-Klub kan nu afholdes under behørig hensyntagen til seneste fællesvejledning fra Dansk Skytte Union, DGI og Danmarks Jægerforbund.

http://aafk.dk/wp-content/uploads/2021/06/dskyu-2021-vejledning-skydning-vers13-170621.pdf