Indledning

2017 har været noget stille i forhold til forventningerne.

Vi har dog trods alt haft ganske ok tilmelding til vores få skydninger og Århus GP var igen i år den succes vi gerne vil levere.

Old Boys DM var også ganske fint besøgt, og super hyggeligt som altid.

Man må håbe at der er nogle der vil tage tetten igen, og sørge for arrangementer i 2018.

Århus vil i hvert fald gerne være vært for en skydning igen.

Antallet af besøgende og skydende gæster på anlægget, har dog i år ikke været helt så tilfredstillende.

Manglen på hjælpere i det daglige har trukket meget på bestyrelsen, og det har skam også sat sine spor må man sige.

Kommunen

John Pfeiffer og jeg havde møde med kommunen her i klubhuset d. 26 september.

Mødet omhandlede miljøgodkendelse, og en klage som kommunen havde modtaget.

Vi fik uden problemer den nye miljøgodkendelse, og fik stor ros for vores flotte bane.

Specielt ros fik vi, for vores containere med de afskudte hylstre.

Der skal til næste år opsættes skraldespande med henblik på affalds sortering.

Vi fik også på dette møde indført en ændring i annoncering af vores skydetider og stævner, så vi ikke længere skal slå det op i Århus Onsdag.

Nu skal vi blot informere kommunen 14 dage før første stævne og ved årets start, slå vores årskalender op på vores hjemmeside og på ÅFK facebook siden.

Så er udgiften til annoncering også sparet.

Klagen som var modtaget, omhandlede støj.

Klagen kom ikke fra de sædvanlige personer, men fra en underskrifts indsamnling i villa kvarteret på Engelstoft.

5 hustande havde skrevet under, men kommunen har meddelt at klagen ikke føres videre, da ÅFK overholder gældende støjkrav til fulde.

Medlems situationen 2017

2016 sluttede vi af med et medlemstal på 143, mens vores nuværende 2017 medlemstal ligger på 150.

Den moderate fremgang er ikke prangende, men dog ikke som sidste år, tilbagegående.

John Pfeiffer har fået ryddet grundigt op i SKV holderne, og alt er nu i fineste orden.

Det har kostet lidt på medlemstallet da flere ikke var aktive, men John har ligeledes lagt et stort arbejde i at få nye medlemmer ind.

Både som SKV skytter, og som regulære medlemmer med jagttegn. Han kan skisme sælge varen, ham bankmanden J

Bestyrelsen har i årets løb forsøgt at hente flere jagttegns lærere til anlægget for at deres elever kan få deres sikkerheds- og våbenlære øvet her hos os.

Men da vi jo som bekendt ikke kan tilbyde haglskydeprøven her hos os, vælger langt de fleste at bruge baner som Hinnerup og Hadsten, for at nævne et par stykker.

Preben kommer igen til næste år, men Arnold er jeg ikke så sikker på, desværre.

ÅFK Bestyrelsen

Vi har igen i år desværre medlemmer der ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Michael Hansen og Ahmad har meddelt mig, at de ikke sidder med i 2018 bestyrelsen.

Michael har haft svært ved at få det hele til at hænge sammen tidsmæssigt, med de meget skiftende arbejdstider og Ahmad har nu aftjent sin værnepligt her i ÅFK, hvorfor han nu hjemsendes J

Michael har tilbudt hans hjælp, med fortsat at slå græs på skeet banerne. Tak for det Michael.

Stor tak til jer begge 2, for det store arbejde i har lagt her i klubben.

Der står et par flasker til jer heroppe.

På den mere positive side, har 2 interesante medlemmer meldt sig under fanerne til de vacante pladser, men det tager vi om lidt.

Teknik hold og Banemester

Vores teknikhold, som i 2017 mere eller mindre har været ikke eksisterende, skal op til debat igen.

Banen har brug for et par hjælpere, gerne med lidt teknisk snilde, til at træde til når der er brug for det.

Så hvis der er nogen der har en håndværker i sig, og har lyst til at hjælpe os alle her på banen, må i meget gerne komme til mig senere.

Thomas Jensen som har været Skeet banemester i det meste af 2017, har meddelt mig at han i 2018 gerne fortsat vil hjælpe os på lørdage.

Så må vi se på en ordning omkring onsdage senere på året.

Ligeledes har Jan Henriksen også meddelt, at han fortsat hjælper til på Trap banerne.

ÅGP 2017

Årets store stævne var igen Århus Grand Prix´et.

Det forløb super godt igen i år, hvor 46 skytter fra ind- og udland besøgte os.

Der var god plads til træning fredag i det fineste vejr. Ikke mange var mødt op fredag desværre.

Selve konkurrencen forløb fint, men formanden skulle nok ikke have snakket for meget om godt vejr, for regn det fik vi en del af lørdag. Faktisk nok mest, da undertegnede skulle skyde første serie.

Men så kan man lære at man ikke er metereolog…..

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de folk der hjalp til før, under og efter stævnet.

Vi kan ikke lave disse fine stævner uden jeres hjælp.

ÅGP 2018 vurdere vi lige i løbet af året, men tænker at setuppet bliver hen ad det samme.

Skydninger 2018

Søndag d. 5 november, var jeg til møde med Dansk skytte union, omkring fastlæggelse af datoer for skydninger i 2018.

Mødet gik fint, med god stemning og konstruktiv dialog.

Dog var det ikke alle klubber med skeet og trap, der var mødt op, så planlægning var lidt svær.

Det lykkedes mig at få følgende skydninger til ÅFK i DSKYU regi:

25 februar – OBS Skeet

22-24 Juni – ÅGP 2018 – Udtagelses skydning

6-8 Juli – DM Nordisk Trap

Jeg har gentagene gange kontaktet DFF, for at få klarlagt hvordan 2018 skal forløbe, og har bedt om at få tilsendt stævne kalender i de dicipliner vi kan afholde.

Jeg har ikke fået svar tilbage, og der er stadig ikke fundet en afløser for Per Knudsen.

Mit bud er, at vi skal satse på at de skydninger vores medlemmer skal deltage i i år, bliver under Dansk skytte union.

Info omkring dialog med John Hansen og ÅFK fremtid !

Kontingent

Det er bestyrelsens beslutning, at vi ikke skal sætte kontingentet op, så længe vi har så begrænset skydetid til vore medlemmer.

Kontingentet vil derfor også i 2018 være på 500.- kr for almindelige medlemmer.

Derimod hæver vi prisen en smule på patroner, da det knap nok har givet overskud i år med salget heraf.


Køkkenet

Lena´s første år som smilende kantine-bestyrer, har forløbet ganske udemærket.

Både for Lena, men også for ÅFK.

Det setup vi har lavet med Lena skulle lige igang i starten af året, og Lena skulle lige lære det hele og alle folkene at kende.

Men nu kører det og det er skønt af have den smilende unge dame bag disken når vi har åbent.

Lena har meddelt at hun gerne vil være en del af ÅFK igen i 2018, og det er vi selvfølgelig super glade for.

Klubhuset og terasserne

Som i måske har lagt mærke til, har vi fået nye terasse møbler i år.

Det var meget tiltrængt, og resultatet må siges at være yderst tilfredsstillende.

Nu bliver terasserne både på Trap og Skeet banerne flittigt brugt igen.

Og så har vi fået installeret varmepumpe her i klubhuset.

Primære grund til denne investering var elbesparelse, da el radiatorer er tosset dyrre i drift.

Vi havde besøg af en installatør, og hans vurdering var en besparelse på minimum 50% på års basis, på forbruget her i klubhuset.

Med de udgifter vi har på el opvarmning, har den nye varmepumpe betalt sig hjem på 1½ år.

Som bonus skulle indeklimaet i klubhuset også blive meget bedre, da luften flytter sig hele tiden.

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg sige, at 2017 måske ikke har været det travleste år på banerne, men der har været nok at se til alligevel.

Mange opgaver løst og flere venter.

Til slut vil jeg takke medlemmer for aktiviteter og godt humør gennem sæsonen.

Og en speciel tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet.

Formanden