Hermed formandens beretning for året 2019 samt generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsens beretning – Formandens del + Velkomst – 2019

Generalforsamlingsreferat 2019