Retningslinjerne fra DIF og Dansk Skytte Union (dskyu-2020-corona-vejledning-skydning-vers11-060521.pdf (skytteunion.dk)) foreskriver, at der p.t. er krav om coronapas ved anvendelse af klubhus og under forsamlingsforbud på p.t. 25 personer (der formentlig forhøjes til 50 personer fra 21.5.2021). For at give alle medlemmer lige adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen desværre og igen-igen måtte beslutte, at udskyde denne til senere på sommeren når der forhåbentlig løsnes mere på forsamlingsforbud og især krav om coronapas. Indkaldelse til generalforsamlingen følger når tid er.