Da der har været en del snak omkring status på lejemålet for ÅFK efter september 2018, kommer her en lille opdatering.

Bestyrelsen er i direkte dialog med kommunen omkring forlængelse af lejemålet.
Vi havde ved samme lejlighed også søgt om at få mere skydetid end den nuværende ene dag om ugen, men dette blev afvist ret hurtigt af afdelingen for Teknik og Miljø ved Århus Kommune.
Grunden til afslaget var følgende:

 

Der er ved flere tidligere lejligheder givet afslag på udvidet skydetid bl.a. med den begrundelse, at en udvidelse ikke finder overensstemmelse med de planlægningsmæssige forhold i flugtskytteklubbens nærområder. Disse ansøgninger har været politisk behandlet i 2006 og 2010.
Center for Miljø og Energi finder ikke, at der i forhold til dette grundlag er sket ændringer, der vil ændre på disse afgørelser.

 

Status for lejemålet er nu, at Århus kommune har forespurgt ÅFK følgende (Kopi udsnit fra tilsendte mail)

 

Aarhus Kommune har fået en anbefaling om, at der forlænges med fem år fra 2018.
Således at der kan indhøstes erfaringer fra de nye boligområder derude, samt en evt. etablering af skydecenter ved Tirstrup etc.
Hvordan forholder i jer til det?

Dvs. en forlængelse af lejemålet frem til september 2023.
Vi har svaret kommunen d. 25.07.2016 at vi acceptere de 5 år, men at ÅFK gerne havde set  en måske
10 årig forlængelse eller mere.

Bestyrelsen har rykket for svar d. 15.08.2016 og afventer stadig en afklaring i sagen.

Så status lige nu er, at vi er blevet tilbudt 5 års forlængelse, men vi har ikke fået svar eller ny kontrakt på lejemålet fra kommunen.

 

Jeg håber dette kan svare på nogle af de spørgsmål i måtte have, ellers er i velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen eller formanden direkte.

 

Med venlig hilsen
Michael Schow