Århus Flugtskytte-Klubs ansøgning om lejemålsforlængelse på klubbens banearealer er nu færdigbearbejdet og afsluttet af Aarhus Kommune.

Som en af sine første rådmands-gøremål tog Steen Stavnsbo  (konservative) politisk beslutning om forlængelsen efter indstilling fra embedsmandsværket.

Steen Stavnsbo

Resultatet har været værd at vente på, idet Århus Flugtskytte-Klub har fået forlænget lejemålet med 10 år, så den løber til 1. september 2033.

En på alle måder herlig begyndelse på skydeåret 2022 – der i et langt åremål fremtidssikrer klubben samt giver os incitament og økonomisk rationale til at foretage opgraderinger på en lang række områder indenfor klubbens virke.