Nordisk Trap

Nordisk trap er en skydedisciplin, som kun skydes i Norden. Der skydes til 25 bagduer, fra 5 forskellige standpladser. De 5 standpladser er placeret i en halvcirkel omkring kastemaskinen, allesammen med en afstand på 10 meter fra kastemaskinen. Der skydes fem duer fra hver standplads, og duen sendes afsted på skyttens udkald. Efter der er afgivet 5 skud på en standplads, bevæger man sig til den næste standplads. Dette gøres indtil man har afgivet 25 skud, fra de 5 forskellige standpladser. Duernes højde er fast, men de varierer dog i sideretningen. Der må kun skydes ét skud per due.