Nyheder og indlæg

Her kan du findede seneste nyheder og indlæg

Generalforsamling 2019

Hermed formandens beretning for året 2019 samt generalforsamlingsreferat. Bestyrelsens beretning - Formandens del + Velkomst - 2019 Generalforsamlingsreferat...

Konstituering af bestyrelse

I følge klubbens vedtægter skal bestyrelsen konstitueres senest 2 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen havde møde mandag d. 19/11, hvor denne blev konstitueret efter vedtægterne. Konstitueringen kan ses i dokumentet herunder:...

Info vedr. Lejemål for Åfk

Da der har været en del snak omkring status på lejemålet for ÅFK efter september 2018, kommer her en lille opdatering. Bestyrelsen er i direkte dialog med kommunen omkring forlængelse af lejemålet. Vi havde ved samme lejlighed også søgt om at få mere skydetid end den...

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamlingen tirsdag, den 7. november 2017 kl. 19,30. Formand Michael Schow bød deltagerne i årets generalforsamling velkommen og foreslog Thomas Jensen som dirigent.   1. Valg af dirigent og referent. Thomas Jensen blev valgt som dirigent. John Pfeiffer...

Formands beretning for 2017

Indledning 2017 har været noget stille i forhold til forventningerne. Vi har dog trods alt haft ganske ok tilmelding til vores få skydninger og Århus GP var igen i år den succes vi gerne vil levere. Old Boys DM var også ganske fint...

Nyt fra Dansk Flugtskydnings Forbund

Fra Dansk Flugtskydningsforbund 8. februar 2015 Orientering til foreninger under DFF. Vi har haft et bestyrelsesmøde i DFF den 2-2-2015, et møde af den lidt kedelige slags. Her måtte vi desværre sige farvel til en del forskellige personer. Kuno som før sad som...