Nyheder og indlæg

Her kan du findede seneste nyheder og indlæg

Lejemålsforlængelse

Århus Flugtskytte-Klubs ansøgning om lejemålsforlængelse på klubbens banearealer er nu færdigbearbejdet og afsluttet af Aarhus Kommune. Som en af sine første rådmands-gøremål tog Steen Stavnsbo  (konservative) politisk beslutning om forlængelsen efter indstilling fra...

Generalforsamling 2020

I 6’te forsøg kunne klubbens generalforsamling gennemføres ultimo juli 2021. Referat. Referat, generalforsamling 2020  

Corona vejledning pr. 14. juni 2021

Aktiviteterne under Århus Flugtskytte-Klub kan nu afholdes under behørig hensyntagen til seneste fællesvejledning fra Dansk Skytte Union, DGI og Danmarks Jægerforbund....

Corona, retningslinjer – juni 2021

Hermed en opdatering og ajourføring af corona retningslinjerne hos Århus Flugtskytte-Klub. Vi ser frem til, at vi forhåbentlig inden så længe kan overgå til normal og daglig drift igen oden restriktioner af nogen art. Corona - ajourførte retningslinjer - juni 2021...

Generalforsamling den 25. maj 2021 – Udskudt

Retningslinjerne fra DIF og Dansk Skytte Union (dskyu-2020-corona-vejledning-skydning-vers11-060521.pdf (skytteunion.dk)) foreskriver, at der p.t. er krav om coronapas ved anvendelse af klubhus og under forsamlingsforbud på p.t. 25 personer (der formentlig forhøjes...

Planlagte aktiviteter i 2021

Århus Flugtskytte-Klub - Planlagte aktiviteter i 2021 Træningsdage: Januar - April                      Lørdage        kl. 11:00 - kl. 16:00 Maj - Juli                             Onsdage        kl. 18:00 - kl. 21:00 August                                ...