Trap1

Trap1 er en skydedisciplin der minder om den nordiske trap. Det er den ældste skydedisciplin i Olympisk sammenhæng. Skydningen afvikles i serier á 25 lerduer pr. skytte. Der skydes fra fem standpladser, som er placeret 15 meter bag kastemaskinerne. Hver standplads skal være udstyret med tre kastemaskiner, der skal kaste lerduerne i en højde på 1,5 til 3,5 meter. Dette skal måles 10 meter fra maskinen. Den maksimale flyvelængde er 75 til 80 meter. Ved denne skydning er det tilladt for skytten at have geværet i anslag på skulderen.