Code of Conduct

for

Aarhus Flugtskytte-Klub

 

Code of Conduct for Aarhus Flugtskytteklub er fundamentet for klubbens arbejde med at sikre ordentlighed og gennemsigtighed i klubben. Code of Conduct gælder for skytter, gæster, forpagtere og frivillige i Aarhus Flugtskytte-Klub når de repræsenterer klubben eller frekventerer klubbens flugtskydningsarealer beliggende Koldkilde 50 i Elev.

 

SIKKERHED

Under udøvelse af sporten anvendes potentielt farlige redskaber - haglgeværet. Aarhus Flugtskytte-Klub går under ingen omstændigheder på kompromis med sikkerheden. Alle de for sporten og banen vedtagne sikkerhedsregler skal følges punktligt. Alle skal omgåede gribe ind og påtale såfremt sikkerhedsbrud observeres eller er under opståen.

 

ETISK ADFÆRD

I Aarhus Flugtskytte-Klub udvises respekt for det enkelte menneske, og der forventes inkluderende adfærd i forhold til medmenneskers fysiske formåen, alder, religiøs overbevisning, køn, race, politisk holdning og seksuel orientering.

Herunder især, at

 

ALKOHOL, MEDICIN, RUSMIDLER & DOPING

Sporten udøves ikke aktivt såfremt skytten er under påvirkning af alkohol, medicin eller rusmidler. Aarhus Flugtskytte-Klub accepterer ikke brug af doping.

Herunder især, at

 

NATUR OG MILJØ

Aarhus Flugtskytte-Klub tager hensyn til miljøet ved at stræbe mod bæredygtig drift inden for de til enhver tid givne rammer.

Herunder især, at

 

For alle områder er det rigtig god stil omgående at påtale såfremt der observeres brud eller uhensigtsmæssig adfærd.

 

15. marts 2022

 

Link: Code of Conduct